• Hva gjør egentlig politiet? 

   Holgersson, Stefan; Knutsson, Johannes (PHS Forskning, Report, 2012)
   I undersøkelsen har polititjenestepersoner som selv tjenestegjør, observert hvilke aktiviteter patruljen de er en del av utfører. Hensikten med studien er å beskrive og analysere uniformert politiarbeid der politiet kommer ...
  • Individuelle arbeidsprestasjoner i uniformert politiarbeid 

   Holgersson, Stefan; Knutsson, Johannes (PHS Forskning, Report, 2008)
   Begrepet kvalitet og politiarbeid kan i seg selv være vanskelig og kontroversielt å beskrive. I denne rapporten beskrives generelle standarder for god tjenesteutførelse, rapporten bør i så måte være et viktig bidrag i ...
  • Måling av effektivitet i etterforskning : delrapport i «Etterforskningsprosjektet» 

   Knutsson, Johannes (PHS Forskning, Report, 2013)
   En av politiets hovedoppgaver er å etterforske lovbrudd. For å bedømme etterforskningsvirksomheten benyttes ofte noen enkle sammenfattende mål. I politiets rutiner for virksomhetsoppfølging og styringsverktøy (PSV) er ...
  • Politiets bruk av skytevåpen i Norden 

   Knutsson, Johannes (Report, 2005)
   Rapporten består av en samling avhandlinger om temaet "politiets bruk av skytevåpen". For fire av de nordiske landene - Danmark, Finland, Norge og Sverige - behandles to overordnede spørsmål: dels hvordan lovgivningen ...
  • Problemorientert politiarbeid i teori og praksis 

   Knutsson, Johannes; Søvik, Knut-Erik (PHS Forskning, Report, 2005)
   Rapporten retter seg mot dem som vil vite mer om filosofien bak det problemorienterte politiarbeidet. Formålet med arbeidsformen er å få et politiarbeid med en mer forebyggende innretning, og komme bort fra det vanlige ...
  • Å forebygge vold i folkemasser 

   Knutsson, Johannes; Madensen, Tamara D. (PHS Forskning, Report, 2012)
   Politiet har som en viktig oppgave å garantere både ytringsfriheten og forsamlingsretten. Politiet skal også sikre at disse frihetene kan utøves på en trygg og sikker måte og forhindre at vold oppstår i folkemasser. I boken ...