• Bortom rimligt tvivel: Ett polisiärt arbetssätt 

      Karlsson, Marie (Master thesis, 2019)
      Hypotesmetodiken, som innebär att försöka falsifiera brottsutredningens huvudhypotes och identifiera och testa friande och alternativa hypoteser, bygger på forskning inom juridisk, psykologi och polisforskning. Det är en ...