• Conducting critical research on powerful organisations: Challenges for research independence 

   Holgersson, Stefan; Wieslander, Malin (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Independence and integrity in research are prerequisites for objective and ethically responsible research. At the same time, image promotion plays a significant role in many contemporary organisations, and this might ...
  • Hva gjør egentlig politiet? 

   Holgersson, Stefan; Knutsson, Johannes (PHS Forskning, Report, 2012)
   I undersøkelsen har polititjenestepersoner som selv tjenestegjør, observert hvilke aktiviteter patruljen de er en del av utfører. Hensikten med studien er å beskrive og analysere uniformert politiarbeid der politiet kommer ...
  • Individuelle arbeidsprestasjoner i uniformert politiarbeid 

   Holgersson, Stefan; Knutsson, Johannes (PHS Forskning, Report, 2008)
   Begrepet kvalitet og politiarbeid kan i seg selv være vanskelig og kontroversielt å beskrive. I denne rapporten beskrives generelle standarder for god tjenesteutførelse, rapporten bør i så måte være et viktig bidrag i ...