• From legalist to Dirty Harry: Police recruits’ attitudes towards non-legalistic police practice 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Petersson, Otto; Thomassen, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This study provides a test of the presumption that police recruits with a diverse background, undertaking comparatively long academic training, will refrain from non-legalistic practices. This is tested by longitudinal ...
  • If it works there, will it work here?: The effect of a multi-component responsible beverage service (RBS) programme on violence in Oslo 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Skardhamar, Torbjørn; Pedersen, Willy (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Background: The Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems (STAD) programme has been regarded as one of the most successful programmes to date, in reducing alcohol-related violence. This multicomponent Responsible Beverage ...
  • Klare for virkeligheten?: Delte meninger om utdanningen blant studentene ved PHS 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Hove, Kjersti (Journal article, 2014)
   Det er liten dekning for påstandene om at det store flertallet av studentene ved Politihøgskolen er svært misfornøyde med utdanningen generelt, og den operative opplæringen spesielt. Vår undersøkelse av årets avgangskull ...
  • Menn ute, kvinner inne?: Politistudenters karriereønsker 

   Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article, 2013)
   Hvorfor har kvinner og menn ulike karriereløp i politiet? Til tross for at det er stadig flere kvinner i politiet, er de fremdeles underrepresentert i ledelse og i operativt arbeid.
  • Norwegian police students' attitudes towards armament 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Strype, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Whether the police should routinely carry firearms is an ongoing debate in Norway. Although the police can carry weapons under special circumstances, the normal situation for the police in Norway is to store firearms in ...
  • Police students’ social background, attitudes and career plans 

   Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Purpose: To compare the social background of Norwegian and Swedish police students. Are there differences in the students’ social background, and if so, are such differences reflected in different attitudes and career plans ...
  • Promotion aspirations among male and female police students 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Halrynjo, Sigtona (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   A long research tradition has documented gender differences in career choices and outcomes in several professions, including the police. However, there is debate about whether such differences reflect initial preferences, ...
  • Samme utdanning - ulik jobb? : spesialiseringspreferanser hos kvinnelige og mannlige politistudenter 

   Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Equal representation of men and women in all types of police jobs is an official goal of the Norwegian Police. However, there are still marked differences in the gender balance of specialisations. This paper examines ...
  • Silent gratitude : education among second-generation vietnamese in Norway 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Leirvik, Mariann (Peer reviewed; Journal article, 2011)
   Some minority groups manage well in the Western education system; others do not. In this paper we investigate the role of parental education and family relations in explaining the relatively-high school performance among ...
  • Studentevalueringen: B3 2014 

   Hove, Kjersti; Fekjær, Silje Bringsrud (Others, 2014)
   Hva mener studentene ved Politihøgskolen om utdanningen og den operative opplæringen? I denne rapporten undersøkes dette med utgangspunkt i en spørreskjemaundersøkelse av kullet som gikk ut fra PHS våren 2013. Resultatene ...
  • Utdanning : et rasjonelt valg? 

   Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Rasjonell aktør-teori fremstår i dag som den dominerende teorien for å forklare sosial ulikhet i utdanningsvalg. Men har vi egentlig tilstrekkelig empirisk grunnlag for denne teorien? Denne artikkelen gir en oversikt over ...