• Politiets trening på bruk av fysisk makt 

   Andresen, Aun Hunsager (PHS Forskning 2014: 1, Report, 2014)
   Temaet for denne rapporten er politiets trening. Den tar for seg politiets trening på bruk av fysisk makt. Studien har fokus på treningseffekt, men tar også mål av seg å si noe om årsaker til de funnene som ble gjort. I ...
  • Politiets trening på bruk av fysisk makt: en evaluering i lys av utvalgte arbeidskrav 

   Andresen, Aun Hunsager (Master thesis, 2012)
   This research examines police in-service training in the use of physical force. An important perspective has been whether training provides police officers with the capacity to solve their tasks within the framework of ...