• Politiets trening på bruk av fysisk makt 

   Andresen, Aun Hunsager (PHS Forskning 2014: 1, Research report, 2014)
   Temaet for denne rapporten er politiets trening. Den tar for seg politiets trening på bruk av fysisk makt. Studien har fokus på treningseffekt, men tar også mål av seg å si noe om årsaker til de funnene som ble gjort. I ...
  • Politiets trening på bruk av fysisk makt: en evaluering i lys av utvalgte arbeidskrav 

   Andresen, Aun Hunsager (Master thesis, 2012)
   This research examines police in-service training in the use of physical force. An important perspective has been whether training provides police officers with the capacity to solve their tasks within the framework of ...