• Opplevd lederstøtte for kvinner i lederutdanning i politiet 

      Holm, Ragnhild; Bjørkelo, Brita (Journal article, 2013)
      I perioden 2004 til 2010 deltok 152 kvinner fordelt på elleve kull på studiet «Ledelse- og organisasjonsutvikling 1 (LOU 1)» ved Politihøgskolen. I denne artikkelen benyttes en modell for læringseffekt som bakgrunn for ...