• Parallellsamfunn: En del av den norske virkeligheten? 

      Egge, Marit; Solhjell, Randi (PHS Forskning;2018: 2, Research report, 2018)
      I denne rapporten diskuteres begrepet parallellsamfunn slik det brukes både analytisk og i dagligtale. Forståelsen som legges til grunn er at parallellsamfunn oppstår når samfunnskontrakten ikke innfris. Det innebærer ...