• Påtalemyndighetens praksis som rettskilde 

      Myhrer, Tor-Geir (Journal article; Peer reviewed, 2003)
      Emnet ”Påtalemyndighetens praksis som rettskilde” er en spesialstudie av spørsmålet om, og eventuelt i hvilken grad bestemmelser, avgjørelser og praksis fra andre enn lovgiver og domstolene med Høyesterett i spissen, kan ...