• Påtalemyndighetens praksis som rettskilde 

   Myhrer, Tor-Geir (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Emnet ”Påtalemyndighetens praksis som rettskilde” er en spesialstudie av spørsmålet om, og eventuelt i hvilken grad bestemmelser, avgjørelser og praksis fra andre enn lovgiver og domstolene med Høyesterett i spissen, kan ...
  • Toppledere og toppledelse i politi og påtalemyndighet 

   Glomseth, Rune (Report, 2020)
   Topplederne i politi og påtalemyndighet har viktige posisjoner og funksjoner både reelt og symbolsk internt og eksternt. De er sentrale både for drift, utvikling og gjennomføring av politireformen. De er en elitegruppe i ...