• Demokrati, kontroll og tillit : Forskningskonferansen 2009 

   Flaaten, Sverre (red.); Gundhus, Helene I. (red.); Kleiven, Maren Eline (red.) (PHS Forskning, Research report, 2009)
   Tema på Politihøgskolens Forskningskonferanse i 2009 var «Demokrati, kontroll og tillit». I konferanserapporten presenteres tolv av konferansens innlegg. Hovedgrunnen til temavalget, var at Finstad-utvalget overleverte ...
  • Politiets bruk av fysisk makt 

   Lie, Anders Lohne (PHS Forskning, Research report, 2010)
   Rapporten er en kartlegging og testing av politiets kunnskaper og ferdigheter i pågripelses- og kontrollteknikker. For å svare på problemstillingen ble det gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse og en praktisk ...
  • Politiets bruk av makt ved pågripelse: En juridisk oppgave 

   Samset, Eivind (Bachelor thesis, 2018)
  • Politiets trening på bruk av fysisk makt 

   Andresen, Aun Hunsager (PHS Forskning 2014: 1, Research report, 2014)
   Temaet for denne rapporten er politiets trening. Den tar for seg politiets trening på bruk av fysisk makt. Studien har fokus på treningseffekt, men tar også mål av seg å si noe om årsaker til de funnene som ble gjort. I ...
  • Politiets trening på bruk av fysisk makt: en evaluering i lys av utvalgte arbeidskrav 

   Andresen, Aun Hunsager (Master thesis, 2012)
   This research examines police in-service training in the use of physical force. An important perspective has been whether training provides police officers with the capacity to solve their tasks within the framework of ...