• Diversity in education and organization: From political aims to practice in the Norwegian Police Service 

   Bjørkelo, Brita; Bye, Hege H.; Leirvik, Mariann S.; Egge, Marit; Ganapathy, Jaishankar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Police agencies implement a variety of strategies for recruiting, promoting and retaining police officers with diverse backgrounds. Changes have however been difficult to attain. We expand research on representative ...
  • Hvitt eller bredt? : rekruttering av minoritetsstudenter til Politihøgskolen 

   Egge, Marit; Ganapathy, Jaishankar; Runhovde, Siv (PHS Forskning, Research report, 2008)
   Mangfold i politiet handler om deltakelse og legitimitet, men også om verdiskaping og ressursutnyttelse. Det er et mål at politietaten har ansatte med ulik bakgrunn, slik at etaten i større grad reflekterer det samfunnet ...
  • Ledelse av mangfold i politiet 

   Bjørkelo, Brita; Bye, Hege Høivik (Journal article, 2013)
   Siden mangfoldsåret 2008 har politiet arbeidet med «Plan for mangfoldsarbeidet i politi- og lensmannsetaten» (Politidirektoratet, 2008). Som den første sentrale strategiske plan i politiet som dekker hele mangfoldsbegrepet ...
  • Mangfold i politiet : Forskningskonferansen 2008 

   Egge, Marit (red.) (PHS Forskning, Research report, 2008)
   Politihøgskolens forskningskonferanse i 2008 hadde mangfold i politiet som tema. Mangfoldbegrepet inkluderer kjønn, alder, etnisk tilhørighet, fysiske evner og seksuell orientering. Konferansen hadde avgrenset temaet til ...
  • Opptak til Politihøgskolen : utvikling av ny seleksjonsmetode 

   Abraham, Sarah (Student paper, others, 2012)
   Politihøgskolen (PHS)er den eneste utdanningsinstitusjon i Norge som kan utdanne fremtidige polititjenestepersoner, noe som medfører et stort samfunnsansvar rundt både utdanningen og seleksjon av godt kvalifiserte kandidater ...
  • Parallellsamfunn: En del av den norske virkeligheten? 

   Egge, Marit; Solhjell, Randi (PHS Forskning;2018: 2, Research report, 2018)
   I denne rapporten diskuteres begrepet parallellsamfunn slik det brukes både analytisk og i dagligtale. Forståelsen som legges til grunn er at parallellsamfunn oppstår når samfunnskontrakten ikke innfris. Det innebærer ...