• Politiets håndhevelse av sexkjøpsloven 

      Swahn, Rune Solberg (Master thesis, 2009)
      Studiens tema er politiets håndhevelse av sexkjøpsloven. Datagrunnlaget er kvalitative intervjuer med 15 personer, fordelt på 11 intervjuer. Informantene ble valgt ut fra en strategisk vurdering, og er polititjenestemenn, ...