• ”Fysisk styrke eller bare prat”: om kjønn, fysisk trening og ordenstjeneste i politiet 

   Lagestad, Pål (Doctoral thesis, 2011)
   Det overordnede målet med avhandlingen er å se nærmere på hvordan kjønn kommer til uttrykk i politistudenters fysiske trening og utøvelse av ordenstjeneste i politiet. Dette målet er operasjonalisert i tre problemstillin ...
  • Politirollen gjennom 100 år : tradisjon og endring 

   Egge, Marit (red.); Strype, Jon (red.) (PHS forskning, Research report, 2005)
   Denne rapporten bygger på innlegg fra Politihøgskolens forskningskonferanse 2005. Temaet for konferansen var inspirert av 100-års markeringen av Norge som selvstendig nasjon. Flere av bidragene omhandler politiets funksjon ...
  • Transforming cowboy masculinity into appropriate masculinity 

   Jon, Nina (NSfK’s 58. Research Seminar;, Conference object, 2016)
   Criminological enquiry commonly overlooks the gendered aspects of the social control of men. By studying a protective school for boys with a gender perspective, I have found that controlling boys to a great extent means ...