• Patruljering på internett 

      Sunde, Inger Marie (Chapter, 2019)
      Forfatteren redegjør først for fysisk patruljering som konsept (punkt 2). Deretter hvordan patruljering på internett kan utføres, og om det tilsvarer fysisk patruljering (punkt 3). Herunder tar forfatteren opp den rettslige ...