• Forebyggende arbeid på sosiale medier: En teoretisk oppgave 

   Olsen, Kristoffer (Bachelor thesis, 2015)
  • Politistrategier mot narkotika 

   Larsson, Paul (Drugs: What is the problem and how do we perceive it? Policies on drugs in Nordic Countries;, Journal article, 2015)
   Denne artikkelen vil med utgangspunkt i handlingsplanen «Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015» (POD 2010) drøfte politiets oppgaver og rolle slik de kommer til uttrykk der. Hensikten med ...