• Mangfold i politiet : Forskningskonferansen 2008 

      Egge, Marit (red.) (PHS Forskning, Research report, 2008)
      Politihøgskolens forskningskonferanse i 2008 hadde mangfold i politiet som tema. Mangfoldbegrepet inkluderer kjønn, alder, etnisk tilhørighet, fysiske evner og seksuell orientering. Konferansen hadde avgrenset temaet til ...