• Automatisert inndragning 

   Sunde, Inger Marie (Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultetet, Doctoral thesis, 2010)
   Kan politiet sette opp et filter på internett og inndra alle barnepornobilder som fanges opp av filteret? Dette er et av spørsmålene som behandles i Inger Marie Sundes doktoravhandling. Avhandlingen analyserer gjeldende ...
  • Blockhashing as a forensic method 

   Hansen, Kurt-Helge (Master thesis, 2016)
   In computer forensics investigation, there has always been a battle in which the offenders find new methods to hide their illegal activity and the investigator find countermeasures to these methods. The most common ...
  • Datainnbrudd – strl. § 145 annet ledd: En juridisk oppgave 

   Hatlem, Ragnar (Bachelor thesis, 2015)
  • Datakrimretten i «fugleperspektiv» 

   Sunde, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen gir en oversikt over datakrimretten. Området anses å bestå av tema innen materiell strafferett, straffeprosess, politirett (forebyggende politiarbeid) og folkerett. Det foretas et tilbakeblikk på de lange linjer ...
  • Har vi behov for straffebud om datakriminalitet? 

   Sunde, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen analyserer gjerningsbeskrivelsen i straffebud om datakriminalitet. Det går et skille mellom ytrings- og handlingsstraffebud som er relevant for lovbrudd på internett, og straffebudene burde i større grad reflektere ...