• Datainnbrudd: Juridisk oppgave 

   Granvik, Kjetil Andreas (Bachelor thesis, 2017)
  • Har vi behov for straffebud om datakriminalitet? 

   Sunde, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen analyserer gjerningsbeskrivelsen i straffebud om datakriminalitet. Det går et skille mellom ytrings- og handlingsstraffebud som er relevant for lovbrudd på internett, og straffebudene burde i større grad reflektere ...