• Datakrimretten i «fugleperspektiv» 

      Sunde, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Artikkelen gir en oversikt over datakrimretten. Området anses å bestå av tema innen materiell strafferett, straffeprosess, politirett (forebyggende politiarbeid) og folkerett. Det foretas et tilbakeblikk på de lange linjer ...