• Hjemmesoning, foreldreansvar og barnerett 

      Holmboe, Morten (Journal article, 2009)
      En domfelt som skal sone fengselsstraff, kan søke om å få sone inntil fire måneder av straffen hjemme med elektronisk kontroll. Soning i et hjem har stor praktisk betydning for de andre som bor der – ikke minst for barna. ...