• Individuelle arbeidsprestasjoner i uniformert politiarbeid 

   Holgersson, Stefan; Knutsson, Johannes (PHS Forskning, Research report, 2008)
   Begrepet kvalitet og politiarbeid kan i seg selv være vanskelig og kontroversielt å beskrive. I denne rapporten beskrives generelle standarder for god tjenesteutførelse, rapporten bør i så måte være et viktig bidrag i ...
  • Tro, håp og mulighet : evaluering av et kriminalitetsforebyggende ungdomsprosjekt i Skien 

   Egge, Marit; Barland, Bjørn (PHS Forskning, Research report, 2009)
   Rapporten bygger på en evaluering av et kriminalitetsforebyggende samarbeidsprosjekt som har inkludert 15 gutter fra Skiensområdet. Prosjektet som ble hetende "Gutteprosjektet", har hatt endring gjennom kvalifisering som ...