• Gjerningsmannsprofilering : mellom samfunnsvitenskap og politiarbeid 

   Runhovde, Siv (PHS Forskning, Research report, 2009)
   Gjerningsmannsprofilering er et hjelpemiddel i politietterforskning. Basert på analyser av en forbrytelse og et åsted, utarbeides beskrivelser av en sannsynlig gjerningsperson. At handling gjenspeiler personlighet er en ...
  • Kunnskapsutvikling i politiet : Forskningskonferansen 2006 

   Thomassen, Gunnar (red.); Bjørgo, Tore (red.) (PHS Forskning, Research report, 2006)
   Hvordan kan kunnskap om politiet og dets virke bidra til å bedre kvaliteten i politiets arbeid? Hvordan stimulerer man til økt kunnskapsutvikling i politiet? På hvilke måter kan slik kunnskap utvikles, og hvilke praktiske ...