• Klasseskille i konfliktrådet 

      Holmboe, Morten (Chronicle, 2013)
      En arbeidsgruppe oppnevnt av Justisdepartementet har foreslått at parter som møtes i konfliktrådet, skal kunne ha med seg en advokat i møtet – i motsetning til i dag. Forslaget kan føre til at fattige lovbrytere kommer ...