• Endringer, reformer og adaptivt lederskap 

      Glomseth, Rune (Journal article, 2018)
      Endringer er nærmest blitt det stabile. Både privat og offentlig sektor preges av reformer og fusjoner. De er virkemidler med sikte på effektivisering, utvikling og forbedring. Endringer og reformer kan også forstås som ...