• Dataavlesing som etterforskingsmetode 

      Sunde, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2012)
      I NOU 2009 (Kap. 23) drøfter Metodekontrollutvalget innføring av dataavlesing (skjult overvåking av aktiviteten på en datamaskin) som ny metode for politiet. Forslaget går ut på at dette ikke skal anses som en selvstendig ...