• Kampen om norsk politiutdanning 

      Aas, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Utviklingen av høyere utdanning for politiet i Norge byr på en rekke kontroverser og spenninger, og denne artikkelen diskuterer fire sentrale konflikttema i Politihøgskolens relativt kortvarige historie på 25 år. Utformingen ...