• Utdanning : et rasjonelt valg? 

   Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Rasjonell aktør-teori fremstår i dag som den dominerende teorien for å forklare sosial ulikhet i utdanningsvalg. Men har vi egentlig tilstrekkelig empirisk grunnlag for denne teorien? Denne artikkelen gir en oversikt over ...
  • En voldsom maktbalanse? : en studie av relativ makt og forekomst av partnervold 

   Bjelland, Heidi Fischer (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Studien undersøker sammenhengen mellom partneres relative maktforhold og utøvelse av partnervold. Maktbalansen i parforholdene defineres gjennom partneres relative utdannings- og inntektsnivå. Jeg skiller mellom tre typer ...