• Dataavlesing som etterforskingsmetode 

   Sunde, Inger Marie (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I NOU 2009 (Kap. 23) drøfter Metodekontrollutvalget innføring av dataavlesing (skjult overvåking av aktiviteten på en datamaskin) som ny metode for politiet. Forslaget går ut på at dette ikke skal anses som en selvstendig ...
  • Hvorfor bruke kompass når vi har GPS?: Politiets sikring av biologiske spor (DNA-bevis) og fingeravtrykk 

   Dahl, Johanne Yttri (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det er gjort begrenset forskning både på politiets bruk av teknologi og på politiets etterforskning samt politiets åstedsarbeid som sikring av biologiske spor og fingeravtrykk. Det er viktig med undersøkelser om bruk av ...