• Varsling : utfordring i skjæringspunktet mellom juss og psykologi 

      Taraldset, Birthe; Bjørkelo, Brita (Chapter, 2011)
      De årene som har gått siden arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling trådte i kraft, har etter vår mening synliggjort særlig tre overordnede utfordringer som det må tas hensyn til ved vurderingen av hvorvidt gjeldende ...