• Politiets rolle i deteksjonen av sammensatte trusler 

      Phillips, Aleksander; Austad, Håkon Thommessen (Master thesis, 2021)
      Sammensatte trusler kan forstås som statlige eller ikke-statlige aktørers trusler om, eller bruk av, en kombinasjon av ulike virkemidler for å utnytte sårbarheter, skape uro og oppnå bestemte politiske eller strategiske ...