• Videoopptak: Et pedagogisk verktøy i undervisningssammenheng 

      Larsen, Nils Morten; Nygaard, Terje (Report, 2018)
      I denne rapporten har vi beskrevet et pedagogisk undervisningsopplegg der vi har benyttet videoopptak av studentenes øvelsesgjennomføring som en del av undervisningen. Øvelsen, der studentene skal håndtere en psykotisk ...