• Å forebygge vold i folkemasser 

      Knutsson, Johannes (red.); Madensen, Tamara D. (red.) (PHS Forskning, Research report, 2012)
      Politiet har som en viktig oppgave å garantere både ytringsfriheten og forsamlingsretten. Politiet skal også sikre at disse frihetene kan utøves på en trygg og sikker måte og forhindre at vold oppstår i folkemasser. I boken ...