• Evalueringsrapport : politiets innsats : øvelse Gemini 2012 

      Eriksen, Jørn Rye; Ladstein, Njål; Rosø, Eirik (Others, 2012)
      Gemini er en årlig samvirkeøvelse mellom politiet, Forsvaret og operatørselskap(er) på norsk kontinentalsokkel. Hensikten med øvelsen er å trene sivile og militære enheter i kontra-terror aksjon mot innretning til havs som ...