• Ruled by numbers : om politiets handlingsrom 

      Bjørkelo, Brita; Hansen, Morten Løw (Journal article, 2013)
      Å være styrt av statistikk kan både påvirke måten man utfører sitt arbeide og hvordan man kommuniserer med publikum på. Hvordan er det med målstyring og statistikk i norsk politi og andre nasjoner vi kan sammenligne oss med?