• Kunnskapsoversikt om seksuelle overgrep mot barn og unge 

      Lassemo, Eva; Gunnes, Mari; Anthun, Kirsti Sarheim; Edvardsen, Oddbjørg; Ådnanes, Marian; Sand, Kari (SINTEF Rapport;, Report, 2022)
      Formålet med dette prosjektet har vært å utforme en kunnskapsoversikt om seksuelle overgrep mot barn og unge med særlig fokus på gjerningsperson, arena og offer sett i sammenheng. Systematiske søk ble gjennomført i utvalgte ...