• Becoming a professional digital competent teacher 

   Helleve, Ingrid; Almås, Aslaug Grov; Bjørkelo, Brita (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The aim of this Norwegian study is to focus on challenges and possibilities concerning professional digital competence (PDC) for teacher education encountering students in transition between the position as private and ...
  • Sosiale medium og Facebook: Eit etisk dilemma for læraren 

   Bjørkelo, Brita; Almås, Aslaug Grov; Helleve, Ingrid (Journal article, 2012)
   Bruk av sosiale medium i skulen er hyppig diskutert i media. Nokon lærarar har kasta seg utpå Facebook-bølgja og integrert mediet i undervisninga med ynskje om å møte elevane på deira arena. Eit viktig spørsmål er om det ...