Show simple item record

dc.contributor.authorFlinterud, Guro
dc.contributor.authorStrype, Jon
dc.contributor.authorLomell, Heidi Mork
dc.date.accessioned2021-02-09T07:13:43Z
dc.date.available2021-02-09T07:13:43Z
dc.date.created2021-01-28T10:54:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNorsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 2020, 36 (1), 4-21.en_US
dc.identifier.issn1504-2936
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2726722
dc.descriptionFor mer informasjon om prosjektet, gå til denne siden: http://hdl.handle.net/11250/2600751
dc.description.abstractHvordan resonnerer deltakerne i overvåkingsdebatten over sitt ståsted, og er debatten så polarisert som den fremstår i avisspaltene? Vi har intervjuet personer som jobber med overvåking eller deltar i det offentlige ordskiftet om deres ståsted i debatten. Funnene både bekrefter og utfordrer polariseringen i det offentlige ordskiftet. Vi finner en grunnleggende forskjell i hva som anses som den største trusselen: myndighetenes overvåking eller kriminelle og terrorister? Med andre ord, er myndighetene en garantist for eller tvert imot en trussel mot befolkningens frihet og sikkerhet? Intervjuobjektene er enige om hva slags samfunn de vil ha, men ikke om hva som skal til for å oppnå et slikt samfunn, og hvilken rolle myndighetene spiller. Funnene viser hvordan en polarisert debatt utspiller seg i et relativt harmonisk og tillitsbasert samfunn.en_US
dc.description.abstractHow do participants in the surveillance debate reflect on their positions, and is the debate as polarized as it appears in the newspaper columns? We have interviewed people who work with surveillance or participate in public debate about their positions in the debate. Our findings both confirm and challenge the impression of polarization in public debate. We find a fundamental difference in what appears as the greatest threat: is it the authorities, or criminals and terrorists? In other words, are the authorities a guarantor for, or, on the contrary, a threat to the freedom and security of the people? There is consensus regarding what kind of society one wants, but not regarding what it takes to create such a society, and what role authorities play. Our findings show how a polarized debate plays out in a relatively harmonic and trust-based society.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/nst/2020/01/bak_den_norske_overvaakingsdebatten
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectdigitaliseringen_US
dc.subjectq-metodologien_US
dc.subjectmyndigheteneen_US
dc.subjectsamfunnsdebatten_US
dc.titleBak den norske overvåkingsdebattenen_US
dc.title.alternativeBehind the Norwegian surveillance debateen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber4-21en_US
dc.source.volume36en_US
dc.source.journalNorsk Statsvitenskapelig Tidsskriften_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2020-01-01
dc.identifier.cristin1881060
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.fulltext
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record