Show simple item record

dc.contributor.authorSunde, Inger Marie
dc.date.accessioned2020-08-12T11:17:37Z
dc.date.available2020-08-12T11:17:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0809-9537
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671726
dc.descriptionArtikkelen er publisert under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at utgiver tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon/tekstversjonen).en_US
dc.description.abstractArtikkelen belyser svakheter ved straffeloven § 306 (grooming) og tar til orde for nye straffebestemmelser som styrker barns vern mot seksuelle overgrep, særlig på internett. Det foreslås at § 306 endres til å ramme seksuelt motivert kontakt med barn, i stedet for som i dag å oppstille krav om fysisk møte. I tillegg foreslås innført både et straffebud for voksne som med uriktig identitet kontakter barn, og et straffebud om seksuell utpressing. Straffeloven vil dermed kunne slå ned på atferd som utsetter barn for store krenkelser og stor risiko for å utsettes for slike krenkelser. Det anføres at dette er en nødvendig modernisering av straffeloven.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.subjectgroomingen_US
dc.subjectseksuelle overgrepen_US
dc.subjectnettovergrepen_US
dc.subjectlive streamingen_US
dc.subjectLanzarote-konvensjonenen_US
dc.subjectbarnen_US
dc.subjectstraffelovenen_US
dc.titleFra grooming til seksuell utpressing: Behov for mer effektivt vern mot nettovergrepen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionacceptedVersionen_US
dc.source.pagenumber129-145en_US
dc.source.volume20en_US
dc.source.journalTidsskrift for strafferetten_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.0809-9537-2020-02-01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record