Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGultvedt, Anette
dc.contributor.authorBakke, Knut Are
dc.date.accessioned2016-01-07T12:56:07Z
dc.date.available2016-01-07T12:56:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2372844
dc.descriptionMaster i offentlig ledelse og styringnb_NO
dc.description.abstractHensikten med studien er å utvikle en bedre forståelse av hvilke utfordringer ledelsen ved Politihøgskolen står overfor i styringen av høgskolen. I problemstilling stilles følgende spørsmål: Hvilken betydning har Politihøgskolen sine styringsdokumenter for en utvalgt gruppe politiutdannere – og hvordan forstår denne gruppen begrepet profesjon? Gjennom semistrukturerte intervjuer og fokusgruppeintervjuer med syv politiutdannere ved Politihøgskolen i Oslo ser man nærmere på hvilken kjennskap disse har til høgskolen sine styringsdokumenter, hvordan de forholder seg til dokumentene og hvilken forståelse de har av profesjonsbegrepet. Funnene er analysert i lys av tre organisasjonsteoretiske perspektiver. Funn viser at respondentene i hovedsak handler og tenker i tråd med det kulturelle perspektivet, men man finner også innslag som er i tråd med det instrumentelle perspektivet. Det kan se ut som svarene reflekterer et ønske om være lojale overfor ledelsen, men at det i praksis etableres en egen oppfatning om hva som skal være innholdet i utdanningen. Dersom det er slik at politiutdannerne ikke forholder seg til styringsdokumentene som retningsgivende for utdanningen, men at hver politiutdanner fyller sitt fag med det innhold de anser som viktig og relevant, vil det kunne føre til at utdanningen spriker i alle retninger. Politiets samfunnsoppdrag gjør at det stilles særskilte krav til både ledelsen og politiutdannerne ved høgskolen. I oppgaven stilles det spørsmålet ved om det må forventes en tydeligere styring av politiutdannerne sett i lys av oppgavene politiet har og hvilke kompetansekrav det stiller til politibetjenten. Dersom det etableres en kultur og en praksis hvor politiutdannerne har større fokus på eget fag enn på helheten i utdanningen vil det begrense muligheten til å bruke Politihøgskolen som et styringsverktøy.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Hedmarknb_NO
dc.subjectpolitiutdanningnb_NO
dc.subjectstyringsverktøynb_NO
dc.subjectstyringsprinsippernb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectintervjunb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectpolitivitenskapnb_NO
dc.subjectlederskapnb_NO
dc.subjectutdanningnb_NO
dc.subjectorganisasjonsteorinb_NO
dc.titleStyring av profesjonsutdanning - det umuliges kunst?: En kvalitativ studie av betingelser for styring av politiutdanningennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel