• Bak den norske overvåkingsdebatten 

      Flinterud, Guro; Strype, Jon; Lomell, Heidi Mork (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Hvordan resonnerer deltakerne i overvåkingsdebatten over sitt ståsted, og er debatten så polarisert som den fremstår i avisspaltene? Vi har intervjuet personer som jobber med overvåking eller deltar i det offentlige ...