Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAaserud, Terje
dc.date.accessioned2008-11-20T09:10:25Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn82-7808-054-2
dc.identifier.issn0807-1721
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/175032
dc.description.abstractLedelsesutvikling kan foregå på mange måter. Mest vanlig skjer dette gjennom utdanning, kurs eller ledertrening. Mindre vanlig er det å knytte ledelsesutviklingen direkte opp mot den daglige virksomheten. Det er en slik tilnærming som presenteres og drøftes i denne forskningsrapporten. Forfatteren fikk anledning til å være til stede som observatør i ledergrupper i Østfold politidistrikt over lengre perioder. På grunnlag av observasjonene ga han tilbakemelding i form av faglige refleksjonsnotater som dannet grunnlag for intern diskusjon og utvikling i ledergruppene. Erfaringene med deltakende observasjon som metode i ledelsesutvikling i dette prosjektet må betegnes som meget positive. Rapporten peker på flere forutsetninger for at en slik metode kan tas i bruk; bl.a. vektlegges observatørens faglige forutsetninger, ledergruppenes åpenhet og gjensidig tillit. Rapporten holder også fram viktige ledelsesutfordringer slik de framsto i dette politidistriktet. Utfordringene er i utgangspunkt knyttet til denne spesielle konteksten, men vil antakelig også kunne være overførbar til andre politidistrikter.en
dc.format.extent7153559 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherPolitihøgskolenen
dc.relation.ispartofseriesPHS Forskningen
dc.relation.ispartofseries2007:4en
dc.subjectlederopplæringen
dc.subjectledelseen
dc.subjectforskningen
dc.subjectpolitien
dc.subjectaksjonsforskningen
dc.subjectmetoderen
dc.subjectlederutviklingen
dc.titleLedelsesutvikling gjennom deltakende observasjon og aksjonsforskning : erfaringer fra et FoU-prosjekt i Østfold politidistrikten
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel