• Arbeidsmetoder og metodearbeid i politiet: Forskningskonferansen 2010 

   Myklebust, Trond (red.); Thomassen, Gunnar (red.) (PHS Forskning, Research report, 2011)
   Formålet med årets konferanse er å rette et analytisk søkelys på de metodene politiet benytter for å løse de mangfoldige oppgavene og utfordringene de blir stilt overfor. Som tittelen på konferansen antyder ble det ikke ...
  • Kunnskapsutvikling i politiet : Forskningskonferansen 2006 

   Thomassen, Gunnar (red.); Bjørgo, Tore (red.) (PHS Forskning, Research report, 2006)
   Hvordan kan kunnskap om politiet og dets virke bidra til å bedre kvaliteten i politiets arbeid? Hvordan stimulerer man til økt kunnskapsutvikling i politiet? På hvilke måter kan slik kunnskap utvikles, og hvilke praktiske ...