• Demokrati, kontroll og tillit : Forskningskonferansen 2009 

      Flaaten, Sverre (red.); Gundhus, Helene I. (red.); Kleiven, Maren Eline (red.) (PHS Forskning, Research report, 2009)
      Tema på Politihøgskolens Forskningskonferanse i 2009 var «Demokrati, kontroll og tillit». I konferanserapporten presenteres tolv av konferansens innlegg. Hovedgrunnen til temavalget, var at Finstad-utvalget overleverte ...