• Mangfold i politiet : Forskningskonferansen 2008 

   Egge, Marit (red.) (PHS Forskning, Research report, 2008)
   Politihøgskolens forskningskonferanse i 2008 hadde mangfold i politiet som tema. Mangfoldbegrepet inkluderer kjønn, alder, etnisk tilhørighet, fysiske evner og seksuell orientering. Konferansen hadde avgrenset temaet til ...
  • ... men er det rett? : om politiet og menneskerettighetene : Forskningskonferansen 2011 

   Barland, Bjørn (red.); Egge, Marit (red.); Myhrer, Tor-Geir (red.) (PHS Forskning, Research report, 2012)
   Menneskerettighetsproblematikk knyttet til politiets arbeid blir ofte redusert til en historisk gjennomgang av forhold vi i dag tar klar avstand fra, eller kulturer og land vi helst ikke vil sammenlikne oss med når det ...
  • Politirollen gjennom 100 år : tradisjon og endring 

   Egge, Marit (red.); Strype, Jon (red.) (PHS forskning, Research report, 2005)
   Denne rapporten bygger på innlegg fra Politihøgskolens forskningskonferanse 2005. Temaet for konferansen var inspirert av 100-års markeringen av Norge som selvstendig nasjon. Flere av bidragene omhandler politiets funksjon ...