Now showing items 61-68 of 68

  • Parallellsamfunn: En del av den norske virkeligheten? 

   Egge, Marit; Solhjell, Randi (PHS Forskning;2018: 2, Research report, 2018)
   I denne rapporten diskuteres begrepet parallellsamfunn slik det brukes både analytisk og i dagligtale. Forståelsen som legges til grunn er at parallellsamfunn oppstår når samfunnskontrakten ikke innfris. Det innebærer ...
  • Egnet som politi?: Seleksjonsmetodenes prediktive validitet ved PHS sin egnethetsvurdering 

   Skoglund, Tom Hilding (PHS Forskning;2018: 1, Research report, 2018)
   Politiutdanningen har i mange tiår hatt et mer omfattende opptakssystem enn det som har vært vanlig ved universitets- og høgskoleutdanninger i Norge, hvor søkerne blant annet skal vurderes for personlig egnethet. I 2012 ...
  • - Ville ikke vært det foruten...: Evaluering av Stabs- og lederutviklingsprogrammet ved Politihøgskolen 

   Hoel, Linda; Barland, Bjørn; Lillevik, Monica (PHS Forskning;2019: 1, Research report, 2019)
   PHS vedtok i januar 2014 å innføre et program for stabs- og lederutvikling. I 2016 ble en revidert programplan vedtatt i Politihøgskolens styre. Formålet med programmet er å styrke politidistriktenes evne til krisehåndtering ...
  • Etterforskning under lupen 

   Olsvik, Egil H.; Risan, Patric (PHS Forskning;2019: 3, Research report, 2019)
   Etterforskningsfaget har i de senere årene gjennomgått en stor utvikling. Fra å støtte seg på erfaringsbasert kunnskap er faget nå i større grad preget av profesjonalisering og vitenskapeliggjøring. Denne antologien utgis ...
  • Alltid våpen i tjenesten?: Politiets holdning til bevæpning 

   Thomassen, Gunnar; Skjevrak, Pernille Erichsen; Strype, Jon; Barland, Bjørn; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning;2019: 2, Research report, 2019)
   Den foreliggende undersøkelsen har som mål å besvare flere forskningsspørsmål. For det første: Hva er dagens situasjon mht. hvordan tilhengere og motstandere av permanent generell bevæpning («permanent bevæpning») fordeler ...
  • Schengen evaluation: An educational experience the example of Norway 

   Ulrich, Stein; Nøkleberg, Martin; Gundhus, Helene O. I. (PHS Forskning; 2020: 1, Research report, 2020)
   BACKGROUND Schengen evaluation is a mechanism for assessing the compliance with Schengen rules and regulations by all participating countries. This report provides a brief introduction to the origin and framework of ...
  • Med eller uten våpen?: Innbyggernes holdninger til rutinemessig bevæpning av politiet 

   Thomassen, Gunnar; Skjevrak, Pernille Erichsen; Strype, Jon; Barland, Bjørn; Myhrer, Tor-Geir (PHS Forskning;2020: 3, Research report, 2020)
   Tema for denne delrapporten (den andre av to) er den norske befolkningens holdninger til en eventuell rutinemessig bevæpning av norsk politi. Med ‘rutinemessige bevæpning’ menes en tilstand der politiet alltid bærer ...
  • Politiledelse og ledelse av nærpolitireformen: Forskning, diskusjoner og refleksjoner 

   Filstad, Cathrine (PHS Forskning;2020: 2, Research report, 2020)
   Det er mange problemstillinger som er analysert i denne rapporten. Det har gitt noen utfordringer i presentasjonen av forskningsresultatene. Den røde tråden i rapporten er koblet til hovedproblemstillingene om hva kjennetegner ...