Show simple item record

dc.contributor.authorJonassen, Ketil
dc.contributor.authorRosø, Eirik
dc.date.accessioned2011-02-21T13:04:29Z
dc.date.available2011-02-21T13:04:29Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/175001
dc.description.abstractØvelse Tyr 2010 var en samvirke- og innsatsøvelse hvor taktisk, operativt og strategisk nivå i krisehåndteringen skulle øves. Øvelsen ble gjennomført i Midtre Hålogaland politidistrikt med hovedhendelse på Bjørnfjell og Narvik. Politidirektoratet har det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av øvelse Tyr; dette innebærer også at de er koordinator, rådgiver og økonomiansvarlig. Midtre Hålogaland politidistrikt koordinerte og ledet planprosessen, og var ansvarlig for at øvelse Tyr 2010 ble gjennomført som planlagt, og at målsettingen med øvelsen ble oppnådd. Planprosessen omfattet mange organisasjoner og grupper. Øvelse Tyr 2010 bestod av to scenarioer: Hovedscenario var redning etter jernbaneulykke ved Bjørnfjell stasjon, Ofotbanen. Det andre scenarioet hadde Schengen-utfordringer som tema. Politihøgskolen har fått i oppdrag fra Politidirektoratet å evaluere øvelsen i samarbeid med de deltakende virksomheter. Mandatet innebærer at Politihøgskolen på en systematisk og strukturert måte skal gjennomføre evalueringen. De erfaringene som gjøres før, under øvelsen, og i forbindelse med førsteinntrykkssamlingen, skal innhentes og systematiseres. Politihøgskolens klare intensjon er å få til et samspill mellom teori og praksis og godt skjønn. Hensikten er at teorien skal gjøre praksis bedre, og at erfaringene fra øvelsen skal implementeres hos samvirkepartnerne i Midtre Hålogaland, samt implementeres i de relevante etter- og videreutdanningene ved Politihøgskolen for videre gjenbruk i politietaten. Evalueringen av øvelse Tyr 2010 bygger på øvingsmomentene for øvelsen. Med utgangspunkt i disse vil fokus være på: planleggingsfasen, planverk, ledelse og koordinering, krisekommunikasjon, og situasjonsrapportering. Beslutningene under øvelse Tyr 2010 ble tatt under krevende forhold og med tidspress. Det som besluttes under øvelsen, må ikke bli gjenstand for etterpåklokskap uten tilstrekkelig forståelse for rammer og utfordringer i situasjonen. Læringsprosessen handler slik sett ikke om hva som kunne ha vært gjort annerledes, men hva som skal gjøres neste gang. Generelt sett oppfatter Politihøgskolen at målene for øvelse Tyr 2010 er oppfylt, og at aktørene i meget stor grad har dratt lærdom av planleggingen og gjennomføringen og gjennom dette videreutviklet sitt samarbeid og samvirke.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherPolitihøgskolenen_US
dc.subjectpolitien_US
dc.subjectevalueringen_US
dc.subjectkriseberedskapen_US
dc.subjectpolitidistrikteren_US
dc.titleEvalueringsrapport: Øvelse Tyr 2010en_US
dc.typeOthersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record