Show simple item record

dc.contributor.authorStrype, Jon
dc.contributor.authorBarland, Bjørn
dc.date.accessioned2010-11-29T08:41:07Z
dc.date.available2010-11-29T08:41:07Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/174999
dc.description.abstractPolititjenestemenn vil komme i situasjoner som kan gi stressbelastninger, følelsesmessige traumer og andre opplevelser med varige helsemessige konsekvenser. Kollegastøtteordningen (KSO), som ble formelt innført i 1992, er ett av flere virkemidler for å hindre stressbelastinger. KSO har aldri vært evaluert. Hensikten med rapporten er å måle bruken av og tilfredsheten av KSO blant ansatte og ledere i politi- og lensmannsetaten. Videre er hensikten med rapporten å evaluere KSO ved å spørre de som er valgt til å utøve KS. Det var også en målsetning å identifisere hvordan ledere med personalansvar innpasset KSO i vanlige ledelsesstrukturer. I rapporten skal man svare på følgende problemstillinger: kartlegge kjennskap til KSO i etaten, kartlegge bruk av KSO i etaten, undersøke holdninger til KSO blant ledere og ansatte, og kartlegge KSO-representantenes syn på ordningen. Rapporten bygger på en spørreskjemaundersøkelse med et utvalg på 1408 personer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherPolitihøgskolenen_US
dc.subjectpolitien_US
dc.subjectstressen_US
dc.subjecttraumeren_US
dc.subjectevalueringen_US
dc.subjectkollegastøtteen_US
dc.subjectlensmannsetatenen_US
dc.subjectstressmestringen_US
dc.subjectarbeidsmiljøen_US
dc.subjectpolitiforskning
dc.titleEn evaluering av kollegastøtteordningen i politi- og lensmannsetatenen_US
dc.typeResearch reporten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record