• Begjæring om varetekt med restriksjoner : en undersøkelse av praksis 

      Bakke, Jostein; Myhrer, Tor-Geir (PHS-skriftserie, Research report, 2009)
      Etter sitt besøk til Norge i 2007 anmodet FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling (UN Working Group on Arbitrary Dentenion - WGAD) om at Norge gjennomførte en oppfølger til undersøkelsen «Restriksjoner ved varetekt» ...