• [Anmeldelse av "Tatt for en annen"] 

      Gundhus, Helene O. (Others, 2007)
      Anmeldelse av Ragnhild A. Sollunds bok "Tatt for en annen: en feltstudie av relasjonen mellom etniske minoriteter og politiet".