Show simple item record

dc.contributor.authorBråten, Ole Andre
dc.date.accessioned2010-04-29T09:04:21Z
dc.date.available2010-04-29T09:04:21Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/174748
dc.descriptionMasteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.en_US
dc.description.abstractArbeide i grupper eller team er en mye benyttet arbeidsform. Effektiv arbeidsutførelse kan være avgjørende, spesielt i møte med krevende arbeidsoppgaver. Studiet tar utgangspunkt i operasjonelle team i en statlig organisasjon. De ansatte arbeider i klart definerte team og kan møte krevende konflikt og krisesituasjoner. Som grunnlag for studiet benyttes intervjuer med 40 medarbeidere og team-ledere. Ved analyse implementeres et helhetlig strategisk rammeverk. Det fokuseres her på alle aktuelle organisasjonsnivå. Det benyttes et proaktivt perspektiv, med fokus på styrker, svakheter, muligheter og trusler. Utvalgte kjennetegn på effektive team vektlegger sentrale faktorer ved norsk arbeidsliv. Studiet er av interesse for organisasjoner som håndterer krevende oppgaver ved bruk av team, operativt eller strategisk (omarbeidet abstract, originaltittel: ”Analyse av McGregors (1960) kjennetegn på effektive team : En Swot-basert tilnærming”).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Osloen_US
dc.subjectorganisasjonspsykologien_US
dc.subjectorganisasjonsutviklingen_US
dc.subjectlæringen_US
dc.subjectkonflikthåndteringen_US
dc.subjectkrisehåndteringen_US
dc.subjectteamen_US
dc.subjectteamarbeiden_US
dc.subjectteamutviklingen
dc.subjecteffektivitet
dc.subjectstrategi
dc.subjectledelse
dc.subjectmasteroppgaver
dc.titleEffektivitet i operasjonelle teamen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record